Bedrijfsgegevens

 


KvK-nummer: 65061241

Btw-(Identificatie) nummer: NL855965241B01

Email: info@accretio-partners.nl


Disclaimer: 

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Accretio & Partners besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Accretio & Partners wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Accretio & Partners garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Accretio & Partners is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Accretio & Partners aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen     

Accretio & Partners garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


Download Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (Versie 1.3)
Algemene voorwaarden Accretio-partners v1.3.pdf (85.96KB)
Algemene Voorwaarden (Versie 1.3)
Algemene voorwaarden Accretio-partners v1.3.pdf (85.96KB)

Aanmelding Automatische Incasso

Aanmelding Automatische Incasso View-In dashboard
Klik hier
Automatische incasso View In.pdf (131.23KB)
Aanmelding Automatische Incasso View-In dashboard
Klik hier
Automatische incasso View In.pdf (131.23KB)